Menu

Kieli

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Balco signs an agreement for the supply of balconies to two cruise ships

English version:

Balco has signed an agreement for the production and delivery of balconies for two cruise ships with Meyer Werft. The agreements include new balconies worth approximately SEK 140 million. The start of the projects will be in 2020 and 2021, respectively. One order was included in the company’s order intake and order backlog in Q4 2019, while the second order will be included in the order intake and order backlog in Q1 2020.

Balco has signed an agreement with Meyer Werft on the production and installation of balconies for two cruise ships. The order value amounts to approximately SEK 140 million. The vessels are copies of those that Balco has previously delivered to the same customer. The order value for one boat will be included in the order intake for Q4 2019, while the other boat’s order value will be included in the order intake for Q1 2020. The projects are expected to contribute to sales from the end of 2020, as well as in 2021 and 2022. Each project is expected to take one year. to complete from project start.

”The order from Meyer Werft is a confirmation that we have established ourselves as a supplier of quality products with a good delivery capacity even within the Maritime segment. We see continued growth opportunities in this segment”, says Kenneth Lundahl, President and CEO of Balco, in a comment.

 

For more information, please contact:

Kenneth Lundahl, President and CEO, +46 70 630 20 57, kenneth.lundahl@balco.se

Michael  Grindborn, CFO and Head of IR, +46 70 670 18 48, michael.grindborn@balco.se

 

Swedish version:

Balco tecknar avtal för leverans av balkonger till två kryssningsfartyg

Balco har tecknat avtal avseende produktion och leverans av balkonger till två kryssningsfartyg med Meyer Werft. Avtalen innefattar nya balkonger till ett värde om cirka 140 MSEK. Start av projekten kommer att vara i 2020 respektive 2021. Den ena ordern inkluderades i bolagets orderingång och orderstock i Q4 2019 medan den andra ordern kommer ingå i orderingången och orderstocken i Q1 2020.

Balco har tecknat avtal med Meyer Werft om produktion och montage av balkonger till två kryssningsfartyg. Ordervärdet uppgår till cirka 140 MSEK. Fartygen är kopior av de som Balco har levererat tidigare till samma kund. Ordervärdet för den ena båten kommer att ingå orderingången för Q4 2019 medan den andra båtens order-värde kommer att ingå i orderingången för Q1 2020. Projekten beräknas bidra till omsättningen från slutet av 2020, samt under 2021 och 2022. Respektive projekt bedöms ta ett år att färdigställa från projektstart.

”Ordern från Meyer Werft är ett kvitto på att vi har etablerat oss som en leverantör av kvalitativa produkter med en god leveranskapacitet även inom Maritim-segmentet. Vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter inom detta segment.”, säger Kenneth Lundahl, vd och koncernchef för Balco, i en kommentar.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57, kenneth.lundahl@balco.se

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 18, michael.grindborn@balco.se