Balcon vastuullisuustyötä

Maailmalla on edessään monia ympäristöhaasteita. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen ovat aikamme suurimpia haasteita.

Balcon on alansa johtajana otettava vastuu ja vähennettävä liiketoimintansa ilmastovaikutusta. Balco tulee saavuttamaan tämän esimerkiksi muuttamalla tuotantoyksiköitään energiatehokkaammiksi ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjään.

Avaimena tähän on prosessien virtaviivaistaminen käyttämällä materiaaleja ja menetelmiä, joilla on mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset, ja ilmastoon vaikuttavien päästöjen minimoiminen ilmastoon, maaperään ja vesistöihin.

Balcon tavoitteena on olla alansa edelläkävijä ympäristötyössä.

Sen kehitysosasto pyrkii käyttämään parhaita teknologioita tuotantoyksiköiden energiatehokkuuden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi joka vuosi.

Alla on joitakin esimerkkejä Balcon jatkuvasta kestävyystyöstä.

• Balco on asentanut aurinkopaneeleja pääkonttoriinsa Växjössä. Osana ilmastotyötämme nämä aurinkopaneelit tuottavat noin 38 000 kWh vuodessa.

• Vuoden 2021 alusta Balco AB siirtyi uusiutuvista energialähteistä valmistettuun Hydro REDUXA -alumiiniin ja uuteen energiankäyttöä vähentävään tuotantotekniikkaan. Uusi tuotantomenetelmä vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla aikaisempaan valmistusprosessiin verrattuna. Seuraavana askeleena on kierrätetyn alumiinin käytön aloittaminen.

• Balco käyttää betonia, joka sisältää vain 16 % kuona-aineita. Kuona-aineita syntyy teräksen valmistuksessa ja niitä voidaan käyttää uudelleen betonin valmistuksessa, jolloin se tekee betonista ympäristöystävällisemmän.

• Suurin osa valmistuksessa käytetyistä materiaaleista voidaan myöhemmin kierrättää.

Balcon lasitetun parvekkeen edut

Balcon ratkaisu on taloudellisesti ja asukkaiden asumismukavuuden kannalta tehokkain, sekä myös ilmastoystävällisin valinta.

Balco - Vähentää energiakustannuksia

Vähentää energiakustannuksia:

Lasitetut parvekkeet alentavat kiinteistön lämmityskustannuksia jopa 20 %.

Balco - Antaa suojaa julkisivulle

Antaa suojaa julkisivulle:

Balcon lasitetun parvekkeen käyttöikä on yli 50 vuotta ja jonkin verran huollettuna jopa 90 vuotta verrattuna avoparvekkeen suojaamattomaan betonilaattaan. Julkisivun suojaamisen lisäksi lasitetut parvekkeet vähentävät myös ikkunoiden ja ovien kunnossapitotarvetta.

Balco - Parantaa sisäilman laatua

Parantaa sisäilman laatua: 

Lasitetut parvekkeet lämmittävät ilman ennen sen virtaamista huoneistoon. Tämä parantaa sisäilman lämpöä.

Jäsenyys ja sertifioinnit

UN Global Compact

Balco Group on liittynyt UN Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Konserni ilmoittaa näin selkeän kantansa ihmisoikeuksiin, sosiaalisiin olosuhteisiin, ympäristövastuuseen ja ammattiliittojen muodostamisoikeuteen. Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi meidän kaikkien vastuulla on liittyä mukaan ja osallistua. UN Global Compact -aloitteen kautta saamme käyttöömme koulutusmateriaalia ja laajan toimijaverkoston, jotka ovat mukana vaikuttamassa aikamme tärkeimpään kysymykseen.

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council on Ruotsin johtava kestävän yhteisörakentamisen jäsenjärjestö. Koska Balco Group on parvekealan suurin toimija, näemme suurena arvona mahdollisuuden hyödyntää organisaation asiantuntemusta sekä olla mukana vaikuttamassa asioihin, joita kutsumme ”vihreiksi rakennuksiksi”. Sertifioinnin, koulutuksen ja mielipiteenmuodostuksen kautta Sweden Green Building Council toimii yhteiskunnan puolesta, joka hyödyttää sekä ihmisiä että ympäristöä. SBGC:hen kuuluu asiantuntijoita, yrityksiä ja organisaatioita koko maasta, ja ne kaikki työskentelevät saman tavoitteen saavuttamiseksi.

Nasdaq ESG Transparency Partner

Sweden Green Building Council on Ruotsin johtava kestävän yhteisörakentamisen jäsenjärjestö. Koska Balco Group on parvekealan suurin toimija, näemme suurena arvona mahdollisuuden hyödyntää organisaation asiantuntemusta sekä olla mukana vaikuttamassa asioihin, joita kutsumme ”vihreiksi rakennuksiksi”. Sertifioinnin, koulutuksen ja mielipiteenmuodostuksen kautta Sweden Green Building Council toimii yhteiskunnan puolesta, joka hyödyttää sekä ihmisiä että ympäristöä. SBGC:hen kuuluu asiantuntijoita, yrityksiä ja organisaatioita koko maasta, ja ne kaikki työskentelevät saman tavoitteen saavuttamiseksi.


Euroopan suurin lasitettujen parvekkeiden ja avoparvekkeiden toimittaja

Balco on parvekerakentamisen markkinajohtaja, joka kehittää, valmistaa, myy ja asentaa avonaisia ja lasitettuja parvekejärjestelmiä. Parvekkeemme soveltuvat niin uudis-, korjaus- kuin täydennysrakentamiseenkin.

Asiakkaitamme ovat muun muassa taloyhtiöt, asumisoikeusyhdistykset, kunnalliset asuntoyhtiöt, yksityiset kiinteistönomistajat, arkkitehdit ja rakennuttajat. Tuotantomme ja pääkonttorimme sijaitsevat Växjössä, Ruotsissa, ja meillä on tytäryhtiöt Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Puolassa ja Alankomaissa.

Ota yhteyttä – takaamme nopean ja yksilöllisen palvelun.