RAKENTAJILLE

Erotumme muista parvekeratkaisuja tarjoavista yrityksistä muun muassa käyttövarmojen lasitustemme ansiosta. Balcon lasitettujen parvekejärjestelmien elinkaari on jopa 50 vuotta. Tämä tarkoittaa pitkiä poistoaikoja ja erittäin matalia käyttöarvokustannuksia.

KANNATTAVA INVESTOINTI

Monet asuinalueet ovat suurien ja kalliiden saneeraustarpeiden kynnyksellä. Kyse ei ole pelkästään parvekkeista, vaan myös julkisivut, ikkunat ja ovet vaativat toimenpiteitä. Perinteiselle lyhytaikaiselle remontille löytyy nyt kestävä vaihtoehto. Balco-menetelmä on kustannustehokas tapa hoitaa pitkän aikavälin saneeraustarpeet. Lasitetut parvekkeet vähentävät myös ikkunoiden ja ovien kunnossapitotarvetta.

LASITUS VAIMENTAA MELUA, SUOJAA JULKISIVUA JA VÄHENTÄÄ LÄMMITYSKUSTANNUKSIA

Lasitetut parvekkeet paitsi suojaavat julkisivua sääoloilta, vähentävät myös meluhaittoja. Balcon lasitus vähentää äänenvoimakkuutta jopa 20 dB:ä.

Tutkimusten mukaan parvekelasitus pienentää kiinteistön lämmityskustannuksia jopa 20 %. Parvekkeen lasit ja ilma toimivat erityksenä, minkä ansiosta tuloilma lämpenee ennen kuin se kulkeutuu asuntoon. Tämän seurauksena sisälämpötila nousee ja myös lattiaveto vähenee.

LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI

Lasitettujen parvekkeiden asentaminen yksittäiseen kiinteistöön tai kokonaiselle asuinalueelle on iso investointipäätös. Asioidessasi Balcon kanssa saat turvallisen ja vakaan kumppanin koko rakennusprosessin ajaksi – ensimmäisistä tiedusteluista aina loppukatselmukseen saakka. Pitkä kokemuksemme, työmme korkea laatu, sekä vahva taloudellinen asemamme tekevät meistä turvallisen ja vakaan yhteistyökumppanin. Kannamme vastuun parvekejärjestelmistämme pitkälle tulevaisuuteen.

PARAS TARJOUS

Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön tarkoitus on varmistaa, että parhaan tarjouksen tehnyt saa hankintasopimuksen. Monessa tapauksessa voi olla hankalaa päättää, mikä on paras tarjous. Totuudenmukaisen kokonaiskuvan luomiseksi on huomioitava useita tekijöitä, joita verrataan jatkuvasti tarjouspyyntöasiakirjan muotoon.

TARKISTUSLISTA – HUOMIOITAVAA TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJASSA

Tarjousten vertaaminen toisiinsa voi olla vaikeaa. Siksi olemme laatineet pienen tarkistuslistan, joka voi olla avuksi hyvää tarjouspyyntöasiakirjaa valmisteltaessa ja joka helpottaa tarjousten totuudenmukaista arviointia.

  • • Kartoita toimintojen tarvetta: esimerkiksi ilmastosuojan laajuutta ja meluvaimennusta, ilmanvaihtoa, vedenpoistoa, lasien liu’uttamista sivusuunnassa ja/tai kääntämistä puhdistusta varten.
  • • Parvekkeiden koko: Isommat parvekkeet lisäävät käytettävyyttä ja mahdollistavat korkeammat vuokrat.
    Mahdolliset toimittajat: Selvitä, ketkä toimittajat saattaisivat täyttää vaatimukset.
  • • Urakointimuodon valinta: Tutki, kumpi tulee edullisemmaksi: hankkia lasitetut parvekkeet erikoistuneen parvekeyrityksen kautta vai sisällyttää ne suurempaan urakkaan.