PARVEKE- JA JULKISIVUKUNNOSTUS

Onko parvekkeesi kuolemanloukku? Ympäristö aiheuttaa suuria rasituksia avoimien parvekkeiden betonirakenteisiin. Usein asukkaat eivät aavistakaan, kuinka dramaattisia vaikutuksia tällä voi olla parvekkeen turvallisuutta ja elinkaarta ajatellen.

MITEN KOSTEUS VAIKUTTAA AVOIMIEN PARVEKKEIDEN BETONIRAKENTEISIIN?

Tuulet ja tuiskut aiheuttavat avoimen parvekkeen maalin hilseilyä, jonka seurauksena betoniin kohdistuu pysyvä kosteusrasitus. Kun betonilaatta hapettuu, raudoitus ruostuu, ja syntyy halkeamia, ja betonipaloja irtoaa pakkasrapautumisen vuoksi. Tämä näkyy usein reuna-alueilla ja kulmissa.

KUNNOSTUS 15 VUODEN VÄLEIN.

Ulkoisten rasitusten takia avoimet parvekkeet tulee korjata noin viidentoista vuoden välein. Jos valitaan tavanomainen betonikunnostus, saadaan samankokoinen ja -mallinen parveke kuin aikaisemminkin. Se on kallis ja aikaa vievä menettelytapa, joka lisäksi täytyy uusia muutaman vuoden päästä.

 

HYVÄ TIETÄÄ AVOPARVEKKEISTA:

 • Kunnossapitosuunnitelmasta selviää, kuinka usein parvekkeet pitää kunnostaa. Turvallisuuden takia on tärkeää, että suunnitelmaa noudatetaan.
 • Mikäli parvekkeen kunnosta ei ole täyttä varmuutta, voidaan tehdä betonilaatan ja kaiteen kuntotutkimus. Ota yhteyttä Balcoon, jos haluat tästä lisätietoja.
 • Joskus kunnostustarve on paljain silmin havaittavissa, muttei aina. Etsi betonilaatasta halkeamia ja kohtia, mistä maali on irronnut. Maali hilseilee ja kosteus tunkeutuu betonilaattaan.
 

renovering

Väri hilseilee ja kosteus tunkeutuu betonilaattaan.

BALCOMENETELMÄ

— VAIVATTOMAMPI TAPA KUNNOSTAA PARVEKKEET

Monet asuntoalueet ovat suurien ja kalliiden saneeraustarpeiden edessä. Kyse ei ole pelkästään parvekkeista, vaan myös julkisivut, ikkunat ja ovet vaativat toimenpiteitä. Perinteiselle lyhytaikaiselle remontille löytyy nyt kestävä vaihtoehto. Balco-menetelmä on kustannustehokas tapa hoitaa pitkän aikavälin saneeraustarpeet. Korvaamalla nykyiset avoimet parvekkeet uusilla lasitetuilla parvekelaatoilla saadaan parempi viihtyvyys ja käytettävyys – ja minimoidaan niin parvekkeiden, julkisivun, ikkunoiden kuin ovien tulevien vuosien ylläpitotarvetta.

Lue lisää Balcon lasitetuista parvekejärjestelmistä

HYVÄ INVESTOINTI

Balcon lasitetulla parvekejärjestelmällä toteutetut uudet parvekkeet ovat myös energiaälykäs investointi. Parvekelasituksen ansiosta lasituksen ja julkisivun väliin muodostuu ilmaväli. Tämä vastaa noin 5 cm:n perinteistä lisäeristystä. Lisäksi tuloilma lämpenee, ennen kuin se kulkeutuu asuntoon. Kiinteistössä, jossa lasitus kattaa 2/3 julkisivusta, on pystytty osoittamaan lähes 20 prosentin energiasäästöjä. Balcon energiateknisellä ilmastoseinällä energiansäästö kasvaa edelleen.

BALCON ILMASTOSEINÄ

Ehdottomasti paras vaikutus saavutetaan peittämällä koko julkisivu integroidulla lasituksella. Lasitetut parvekkeet suojaavat kiinteistöä ilmaston rasituksilta, ja tämä osaltaan säästää energiaa, pidentää huolto- ja korjausvälejä sekä vähentää meluhaittoja.
Lue lisää Balcon ilmastoseinästä

BALCO-MENETELMÄ

Näin me toimimme

 • Poistamme nykyiset avoparvekkeet.
 • Asennamme täysin uudet betonilaatat. Tässä yhteydessä monesti valitaan myös suuremmat parvekkeet.
 • Parvekkeet varustetaan lasituksilla, jotka tarjoavat ilmastosuojan jopa 50 vuodeksi.

Lopputulos

 • Pienemmät ylläpitokustannukset.
 • Ikkunoita ja ovia ei tarvitse korvata uusilla, koska ne ovat suojatussa ympäristössä.
 • Pienempi energiankulutus (lasitus vastaa 5 cm:n lisäeritystä).
 • Pienempi meluhaitta, parempi käytettävyys ja arvonnousu.

 

Balco-menetelmä verrattuna tavanomaiseen parvekekunnostukseen

  Balco-menetelmä Tavanomainen kunnostus
Julkisivu Kaikki vanhat parvekelaatat ja kaiteet poistetaan. Uudet teräksiset ja betoniset parvekelaatat asennetaan. Integroidut lasitukset suojaavat parvekkeita, eli betonia, julkisivua, ikkunoita ja ovia tuulelta ja tuiskulta, ja käyttäjä päättää itse, milloin parveke on auki tai suljettuna. Kaikki säähän liittyvät ongelmat ratkaistaan lopullisesti.

Kun vanhat kaiteet korvataan uudella lasisella umpikaiteella, paranevat myös aurinko- ja valo-olosuhteet niin parvekkeella kuin asunnossakin.

Kaiteet huolletaan ja betonilaatan ylä- ja alapuolet kunnostetaan. Julkisivu, ikkunat ja ovet tulee myös vaihtaa tai huoltaa jokapäiväisen säärasituksen vuoksi. Mahdollinen lisäeristys seiniin
Huollon taloudellisuus Integroidut lasitukset tekevät niin parvekkeet kuin julkisivut, ikkunat ja ovet huoltovapaiksi jopa 50 vuodeksi. Laina- ja rahoituskehykset voidaan mukauttaa tämän mukaan. Tämän tyyppinen huoltotoimenpide täytyy suorittaa vähintään viidentoista vuoden välein, ja se tulee mahduttaa laina- ja rahoituskehyksiin.
Energiasäästö

Suuri parannus. Integroitu lasitus vastaa noin 5 cm:n lisäeristystä, joka tarkoittaa jopa 20 % energiansäästöjä. Toimenpide joka on täysin linjassa julkisten suositusten kanssa, jotka koskevat energiansäästämistä edistäviä toimenpiteitä asumisympäristössä.

Ei parannusta.

Melu Merkittävä melun väheneminen, jopa 21 dB. Ei parannusta.
Toiminnallisuus Suuri parannus, parempi sisäilmaston hallinta. Pieni parannus
Käytettävyys Parveketta voidaan käyttää ympäri vuoden.

Ei ollenkaan tai pieni parannus.

Estetiikka

Toimenpide kohentaa kiinteistöä niin laadullisesti kuin esteettisesti.

Muuttumaton.

Arvonnousu Lasitetut parvekkeet lisäävät asuntojen vetovoimaa ja helpottavat niiden myyntiä. Tämä auttaa nostamaan markkina-arvoa, joka tekee investoinnin pitkällä tähtäimellä kannattavaksi.

Pieni parannus.

Yhteenveto

Toimenpiteellä on suuri vaikutus koskien energiansäästöä, huoltotarvetta, taloutta, melua, toiminnallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Toimenpide vähentää tulevia tarpeita investoida julkisivu- ja ikkunakorjauksiin ja lisää kiinteistön arvoa.

Tavanomaiset parvekekunnostukset tulee tehdä säännöllisin väliajoin ja siten ne rasittavat jatkuvasti taloutta. Toimenpide ei tuo energiansäästöä tai parannusta toiminnallisuuteen, meluhaittoihin, käyttäjäystävällisyyteen, asumispinta-alaan, aurinko- ja valo-olosuhteisiin, eikä se myöskään lisää kiinteistön arvoa.
 


* Tulokset on otettu tutkimuksesta, jonka suoritti Pohjoismaiden johtava rakennuskonsultti Ramboll (Raportti ”Balco, tekniska studier av balkonginglasningar – Inverkan på karbonatisering och armeringskorrosion”). Ramboll luettelee monia tärkeitä syitä, miksi sinun tulisi investoida Balcon lasitettuihin parvekkeisiinperinteisen parveke- ja betonisaneerauksen sijaan.

 

ONKO SINULLA VARA JÄTTÄÄ PARVEKEREMONTTI VÄLIIN?

Balcon lasitettuihin parvekkeisiin kannattaa investoida monesta tärkeästä syystä.

 • KORROOSIO VÄHENEE
 • PAKKASRAPAUTUMISRISKI POISTUU
 • ENERGIANKULUTUS PIENENEE
 • YLLÄPITOKUSTANNUKSET PIENENEVÄT
 • MELUHAITAT VÄHENEVÄT
 • KIINTEISTÖN ARVO NOUSEE
 • TURVALLISUUS LISÄÄNTYY
 • PAREMPI SISÄILMA
 • LISÄHUONE

Haluatko saada lisää tietoa lasitetuista parvekkeista?

Ota yhteyttä ilmaiseen neuvontaan.

Johtava lasitettujen ja avoimien parvekkeiden toimittaja euroopassa | Balco
WordPress Video Lightbox